archiwum

 


Teraz Islandia!

Najbliższa edycja WFFA 2015 powstaje we współpracy z The Icelandic Contemporary Photography Association w Reykjaviku i ma na celu z jednej strony przybliżenie fotografii odmiennego kulturowo i estetycznie kraju, z drugiej zderzenie jej z wybranymi obszarami polskiej fotografii.

W ramach programu głównego pokazanych zostanie 17 wystaw (zbiorowe, problemowe oraz indywidualne) uznanych polskich i islandzkich twórców różnych generacji. Na program islandzki złożą się m.in.: prezentacja „Relooking Icelnadic Landscape Photography“ przybliżająca zagadnienia pejzażu islandzkiego poddanego ponownemu oglądowi przez fotografów średniego i dojrzałego pokolenia (m.in.: Ivar Brynjolfsson, Haraldur Johnsson, Einar Falur Ingefsson, Ingvara Hegni); „Iceland Now!“ ekspozycja ukazująca tematy, tendencje i obszary zainteresowań młodych islandzkich fotografów oraz wystawy indywidualne znanych islandzkich fotografów jak Spessi, Katrin Elvarsdottir („Equivocal“), Pétur Thomsen („Imported Landscape“). Promocji polskiej fotografii w kontekście sztuki oraz dialogu z islandzkim gościem służyć będą wystawy zbiorowe i tematyczne: „Przestrzeń wspólna / przestrzeń własna - młoda polska fotografia“ (wybijające się osobowości twórcze młodego pokolenia m.in.: Joanna Chudy, Michał Grochowiak, Jacek Kołodziejski, Wojtek Kostrzewa, Monika Masłoń, Michał Przeździk, Sonia Szóstak, Ula Tarasiewicz, Konrad Pustola, Magda Hueckel), wystawa wybitnych profesorów i wyróżniających się studentów uczelni artystycznych w Polsce, prezentacja zbiorowa „Przestrzenie duchowe“ skupiająca wybitnych artystów różnych generacji (Mateusz Baj, Mirosława Gmaj, Alicja Ignaciuk, Monika Krzyszkowska, Jakub Ochnio, Katarzyna Pawlica, Tadeusz Żaczek) oraz prezentacja pejzażu islandzkiego fotografowanego przez polskich twórców. W ramach konkursowej częśći WFFA‘2015 - Programu Open zaprezentowanych zostanie kilka wystaw wybranych przez Jury z propozycji zgłoszonych przez polskich i zagranicznych artystów.

Historia WFFA

Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej służy popularyzacji fotografii jako języka ekspresji współczesnych twórców.

Organizowany jest od 2005 roku i składa się z cyklu wydarzeń, które odbywają się przez miesiąc w prestiżowych galeriach sztuki i centrach kultury Warszawy skupiając artystów różnych specjalności oraz rzesze ich odbiorców i miłośników. Promocji fotografii w kontekście sztuki służy prezentowanie dokonań artystów polskich i zagranicznych różnych generacji – w szczególności młodego pokolenia – w ramach: wystaw indywidualnych, prezentacji zbiorowych, pokonkursowych, tematycznych, problemowych, multimedialnych, pokazów filmów, spotkań autorskich, warsztatów.

W ramach programu głównego dotychczasowych siedmiu międzynarodowych edycji przybliżane były wątki fotografii jednego, wiodącego kraju (np. 2007 – USA, 2008 - Włochy, 2009 – Czechy, 2010 – Niemcy, 2011 – Izrael). Można było obejrzeć prace wielu zdolnych debiutantów, jak i znanych klasyków skupionych wokół ważnych instytucji i uczelni (np. MoMA w San Francisco, International Center of Photography w Mediolanie, Instytutu Twórczej Fotografii w Opawie itp.).