archiwum

 

Program Open w ramach WFFA 2015

W ramach WFFA 2015 odbył się Program Open, konkurs otwarty kierowany do artystów sztuk wizualnych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Celem Programu było wyłonienie najciekawszych projektów fotograficznych oraz multimedialnych z użyciem fotografii i/lub video, które zostaną zaprezentowane podczas festiwalu na przełomie maja i czerwca 2015 w warszawskich galeriach.

Temat konkursu 8. edycji WFFA 2015 to "COMMON SPACE” - szeroko rozumiana wspólna przestrzeń m.in. w odniesieniu do wymiany doświadczeń artystycznych, dialogu, tolerancji i otwartości na nowe doświadczenia, odległe sobie tradycje i kultury.

Do wzięcia udziału w Programie Open zachęcaliśmy artystów sztuk wizualnych, fotografii, nowych mediów wszystkich generacji, absolwentów wyższych szkół artystycznych i fotograficznych z Polski oraz całego świata.


Laureaci Programu Open

- Damian Chrobak - "Everywhere I look, I'm being looked at"

- Paweł Czarnecki - "A Room with a View"

- Edyta Dufaj - "About the Landscape"

- Sylwia Krędzel - "Gravity Forest"

- Tomasz Lewandowski - "Cité idéale"

- Maciej Urlich - "This is Me"